GDPR

Protecția datelor cu caracter personal.

Vă informăm prin prezenta că, în scopul derulării comunicărilor dintre noi și dvs., datele dvs. de contact sunt prelucrate de către noi, ICE DYP BALAȘ SRL, cu sediul în Cărpiniș, str. III, nr. 104, Jud. Timiș, România, înregistrată sub nr. J35/1011/1996, C.I.F. RO8615850, în conformitate cu principiile legislației europene privind protecția datelor cu caracter personal, continuarea corespondenței cu noi reprezentând acceptul dvs. pentru prelucrarea acestora în acest scop. Vă rugăm să ne informați imediat ce intervine o schimbare în datele dvs. sau dacă sesizați o inexactitate. Pentru a fi contactat în aceleași scopuri pentru care ne-ați oferit datele dvs. de contact, acestea ar putea fi dezvaluite și colegilor sau colaboratorilor noștri. Datele dvs. nu vor fi utilizate pentru alte scopuri și nu vor fi prelucrate pentru o perioadă mai lungă decât este necesar, cu garantarea securității acestora.

În funcție de motivul corespondenței dintre noi, s-ar putea să fiți nevoit să ne transmiteți date cu caracter personal despre dvs. sau alte persoane de la care aveți acceptul în acest sens. Vă recomandăm să limitați la minimum transmiterea de date cu caracter personal în cuprinsul emailului, procedând mai degrabă în includerea acestor date într-un document pe care să îl parolați și apoi să ni-l transmiteți pe email, urmând a ne comunica parola prin SMS, telefonic sau altă variantă (nu email). De aceeași manieră vom proceda și noi cand vă vom transmite date cu caracter personal.

Dvs. aveți dreptul de opoziție, acces, rectificare, ștergere, restricționare și portabilitate a datelor, dar și de a vă adresa cu o plângere autorității competente. Pentru exercitarea drepturilor dvs., vă puteți adresa în scris la adresa de email office@icedyp.ro sau la adresa sediului Societății, menționată în această pagină.